Van de Voorzitter – oktober 2014

nico stolwijk voorzitterAmbitieus de competitie in!

De herfstperiode is inmiddels aangebroken en dat betekent dat ook de jeugd- en seniorencompetities alweer enige weken aan de gang zijn. Onze standaardteams hebben hun ambities uitgesproken: Heren 1 is versterkt met Simon Goessens en Frank Hollak. Samen met Leon van Boven en Steffen Greup wil het team de stap van de 1e divisie naar de eredivisie maken. Dames 1 is terug van weggeweest. Annefleur Trel, Christel Petiet en Lenny van der Meer willen vanuit de 2e divisie meteen doorstoten naar de eerste divisie. Daar waar nodig ondersteund door Nikki Eerland. Onze vlaggenschepen kunnen daarbij de steun van het publiek goed gebruiken. Dus kom op zaterdagmiddag eens langs bij de club. Sportbeleving en gezelligheid kunnen zo bij uitstek worden gecombineerd.

Commissies

Op bestuurlijk vlak wordt er hard gewerkt om meer structuur in de vereniging aan te brengen. Zo is er de afgelopen maanden een aantal commissies opgericht dan wel nieuw leven ingeblazen.

Werving

De wervingscommissie richt zich op de instroom van nieuwe leden. De aanwezigheid van Avanti op de jaarmarkt was de eerste activiteit van deze commissie. Nieuwe leden komen niet zo maar aanwaaien. We moeten laten zien hoe leuk de tafeltennissport is en dat deze op ieder niveau kan worden gespeeld. De commissie houdt zich ook bezig met de superstar-trainingen en organiseert op 27 december de basisschoolkampioenschappen.

Sponsoring

Een andere commissie die het levenslicht heeft gezien is de sponsorcommissie. De leden gaan zich gedurende een maand in het jaar actief richten op de werving van nieuwe sponsoren voor de vereniging. Door het op deze manier te organiseren zijn er voldoende vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Uiteraard worden sponsors die zich eventueel in andere perioden van het jaar melden, ook geholpen en wordt aan beheer gedaan. De commissie gaat komende maand van start met werven.

Accommodatie

De onderhoudscommissie is omgedoopt in accommodatiecommissie en is versterkt. Op zaterdag 4 oktober wordt de eerste klusochtend gehouden. Bedoeling is om 2 of 3 keer per jaar een dergelijke activiteit te organiseren. Buiten deze ochtenden worden natuurlijk op continue basis de noodzakelijke werkzaamheden verricht. Een belangrijk wapenfeit wil ik u niet onthouden. Het getob met de verwarming in het clubhuis is na meer dan een jaar tot een einde gekomen. De regeling van de verwarming is aangepast, zodat deze weer per thermostaat (1 voor de zaal en 1 voor kantine, kleedkamers, keuken etc.) ingesteld kan worden. Het aanslaan van de verwarming bij zomerse buitentemperaturen behoort ook tot het verleden!

Bar

De barcommissie is nog een speerpunt van het bestuur. Deze commissie is als het ware de smeerolie van gezelligheid en gastvrijheid van de vereniging, maar het blijkt ontzettend moeilijk hiervoor voldoende mensen enthousiast te krijgen. Door omstandigheden functioneert de commissie nog niet naar behoren, maar we hopen de problemen de komende periode te kunnen oplossen. Dat gaat alleen maar als er leden zijn die een handje willen helpen. Vele handen maken daarbij licht werk. Laat even weten via bar@ttvavanti.nl als u een bijdrage wilt leveren (hoe beperkt deze ook moge zijn ).

Vaste mailadressen

Om de communicatie binnen de vereniging te verbeteren zijn er 28 club-mailadressen aangemaakt. De belangrijkste functies en commissie hebben nu allemaal een vast emailadres. bar@ttvavanti.nl is hiervan een voorbeeld. De privé-mailadressen van de betreffende vrijwilligers zijn hieraan gekoppeld. Een overzicht van al deze mailadressen zijn elders in deze Lange Vinger opgenomen.

Oud papier

Tenslotte kan ik nog melden dat de gemeente Alphen aan den Rijn heeft laten weten dat er voor 2015 geen wijzigingen in de afspraken met betrekking tot het oud papier zullen plaatsvinden. Dat is goed nieuws. Iedereen weet hoe belangrijk de inkomsten van het oud papier voor Avanti zijn. Komend jaar wil de gemeente echter wel tot nieuwe afspraken komen die vanaf het jaar 2016 gaan gelden. Een eerste verkennend gesprek dat we hierover met de gemeente reeds hebben gehad, is positief verlopen.

 

Nico Stolwijk

voorzitter@ttvavanti.nl

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail