Van de voorzitter — mei 2015

Zelfredzaamheid en samenwerken!

Avanti is een sportvereniging met een eigen accommodatie, die ook nog eens volledig is afbetaald. Dat is voor een vereniging best wel bijzonder en maakt ons onafhankelijk. Vele andere (sport)verenigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn (en elders) huren namelijk een accommodatie van de gemeente en hebben ook afspraken over het beheer en de kosten ervan. Het gemeentebestuur wil het zogeheten sociale domein herinrichten en heeft daarom alle subsidierelaties met verenigingen per 1 januari 2016 opgezegd. Zelfredzaamheid (eigen kracht) en participatie (meedoen) zijn de nieuwe kernbegrippen. Door hieraan bij te dragen kan een vereniging (een deel van ) de verloren gegane subsidie terugverdienen. Anderzijds wordt er door de gemeente ingezet op samenwerking tussen verenigingen waardoor bespaard kan worden. Het is voor vele verenigingen een spannend traject om tijdig helder te krijgen wat er nu precies van hen wordt verlangd, hoe ze dit kunnen realiseren en welke financiële gevolgen dit voor hun begroting heeft. Een ding is zeker: op sport wordt bezuinigd en clubs moeten steeds meer hun eigen broek ophouden.

Avanti krijgt geen subsidie en heeft hier dus niet direct mee te maken. Onze vereniging heeft reeds een belangrijke groep vrijwilligers (maar nog niet genoeg, zie mijn bijdrage van vorige maand) die de vereniging draaiende houdt. Zaterdag 2 mei was daarin topdrukte met tegelijkertijd de oud papier actie en de plantenactie (inclusief opruimen). Meer dan 35 vrijwilligers hebben zich die dag voor Avanti ingezet. Fantastisch en heel belangrijk voor de club! Dit is ook precies hoe de gemeente het functioneren van verenigingen graag ziet.

Maar daarnaast heeft het bestuur van Avanti nog een andere ambitie. We hebben een prachtige speelzaal die onder bepaalde voorwaarden ook door anderen gebruikt kan worden als deze niet in gebruik is voor tafeltennis. Een lege zaal levert immers op het sociale en financiële vlak niets op. In dit licht moet de aankondiging worden gezien van de samenwerking tussen Actief Rijnwoude en Avanti. We gaan samen onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat voor het organiseren van andere (dag)activiteiten. Niet alles tegelijk en stapje voor stapje. Dynamic tennis is hiervan het eerste voorbeeld. Zie elders het bericht hierover op de site. Wie weet tot welke mooie resultaten dit allemaal gaat leiden. En de gemeente? Misschien dat zij bij de volgende verkiezing van de Sportvereniging van het jaar dan een andere keuze maakt!

Nico Stolwijk
voorzitter@ttvavanti.nl

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail