Van de voorzitter – april 2015

nico stolwijk voorzitterVrijwilligers: we hebben er best veel, maar niet genoeg.

Op de Algemene Ledenvergadering is het voorstel van het bestuur aangenomen dat ieder actief lid van de vereniging – of ouders van actieve jeugdleden – een of twee keer per jaar iets voor de vereniging doet. Dit kan een grotere of twee kleinere activiteiten zijn, een eenmalige actie of een terugkerende taak, alleen of samen met iemand. We willen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van iemand en in voorkomende gevallen ook met de persoonlijke omstandigheden. Er is echter geen sprake meer van vrijblijvendheid. Iedereen wordt geacht een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven van Avanti!

Dit voorstel komt niet uit de lucht vallen. Zoals ook bij veel andere sportverenigingen is het ook bij Avanti voor een aantal functies en activiteiten erg lastig om vrijwilligers te vinden. Daardoor gaan er soms dingen onnodig fout, zijn niet geregeld of worden niet of te laat gedaan. Dit levert dan irritaties en geklaag op. Ook dreigt een aantal vrijwilligers overbelast te raken, juist omdat zij zoveel (moeten) doen. Als deze mensen afhaken heeft dit enorme gevolgen. In dit scenario wil het bestuur niet terecht komen. Verder worden de ambities om de club verder uit te bouwen geblokkeerd, omdat het vinden van vrijwilligers voor nieuwe activiteiten heel moeilijk blijkt.

Ik was onlangs op afstand getuige van de volgende discussie aan de bar. Het is een mooie illustratie van wat ik bedoel. “Zou jij een keer oud papier willen lopen?” “Nou, dat is lastig ik heb het zaterdagmorgen altijd heel druk”. “Ok, maar heb je dan vrijdagavond een keer tijd om koffie te schenken?” Tja, vrijdagavond dat komt mij altijd heel slecht uit”. “Wat zou je dan voor de vereniging willen doen, iets dat op een ander tijdstip kan?” “Ik zou het niet weten, want eigenlijk heb ik geen ruimte”. Discussie afgerond.

Het bestuur wil deze patstelling doorbreken en de problematiek structureel aanpakken. Iedereen heeft het tegenwoordig druk, ook de vele vrijwilligers die nu al – en vaak al jaren – actief zijn. We moeten deze vrijwilligers dankbaar zijn, want zij hebben Avanti tot een bijzondere club in tafeltennisland gemaakt, waar velen graag komen. Dat willen we graag zo houden. Maar voor de continuïteit van de vereniging hebben we ieders bijdrage nodig. Vele handen maken licht werk en het mooie daarbij is dat de diversiteit aan leden en sympathisanten van Avanti bij elkaar een geweldig potentieel aan kennis, kunde en capaciteit vertegenwoordigen!

Binnenkort gaat het bestuur een niet vrijblijvende inventarisatie houden onder alle leden. We willen graag weten welke activiteit iemands voorkeur heeft om Avanti bij te helpen en ook wat iemands deskundigheid of beroep is. Ook degenen die nu reeds actief zijn vragen wij hun voorkeuren aan te geven. We gaan daar namelijk zo veel mogelijk rekening mee houden. Dus wil je bijvoorbeeld helpen bij het opknappen van de kantine in de zomer, of bij het draaien van bardiensten of de schoonmaak, of het digitaliseren van documenten of de werving van nieuwe jeugdleden en seniorenleden, of de stand bij de jaarmarkt regelen dan wel de conciërge functie in het clubgebouw vervullen, of meehelpen nieuwe sponsors binnen te halen, of de feestavond organiseren die we hebben gepland en/of de voorgenomen reünie voor oud-leden, dan wel het maken van foto’s voor pers, website en presentatiegids, of het maken van een filmpje over de vereniging of een keer de gordijnen wassen, dan wel het organiseren van clinics, het helpen bij de plantenactie, het schenken van koffie op vrijdagavonden of het onderzoeken van nieuwe activiteiten die passen bij Avanti, of nog anders? Laat het ons weten. Bedankt!

 

Namens het bestuur,

Nico Stolwijk

voorzitter@ttvavanti.nl

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Attachment

nico stolwijk voorzitter

Leave a Comment