Van de voorzitter – 30 augustus 2015

Vrijwilligersboost!

Voor de zomervakantie hebben we een inventarisatie gehouden onder de leden en ouders van jeugdleden over wat zij voor de club zouden willen doen. Doel is het aantal vrijwilligers te vergroten, vanuit het uitgangspunt dat iedereen die lid is een bijdrage levert aan het verenigingsleven. Het maakt daarbij niet uit of deze bijdrage bestaat uit een grotere of kleinere activiteit, een eenmalige actie of een terugkerende taak en of iemand dit alleen of samen met iemand anders doet, als er maar een bijdrage wordt geleverd! Dit is pure noodzaak om onze vereniging een goede toekomst te geven. Het wordt er namelijk niet leuker op als zaken slecht zijn geregeld of moeten worden gestopt door het gebrek aan vrijwilligers. Je komt dan als vereniging in een neerwaartse spiraal terecht.

Ruim 60 leden hebben gereageerd op de inventarisatie om iets te doen. Dank daarvoor! Naast een deel reeds actieve leden heeft ook een deel nieuwe vrijwilligers gereageerd. Het gaat daarbij om een veelheid aan activiteiten. Het bestuur is hier heel blij mee. We zullen met ingang van het nieuwe seizoen gebruik gaan maken van de opgestelde vrijwilligerslijst en zo veel mogelijk rekening houden met iemands voorkeuren. Daarbij wordt er alleen een beroep op iemand gedaan als er een concrete behoefte is en niet als zaken momenteel al goed zijn ingevuld. Bij de onlangs gehouden kluszaterdag (zie elders op de site) hebben we al de eerste vruchten kunnen plukken van onze vrijwilligersactie. Top!

Er is echter nog een groep leden die zich nog niet inzet voor Avanti en ook niet heeft gereageerd op de enquête (ook niet na een herinnering. Zoals vooraf aangekondigd gaan we hen indelen in het barrooster of het schoonmaakrooster. Van de indeling krijgt men in de loop van september bericht. Zo borgen we dat ieder zijn steentje bijdraagt en kunnen we de ambitie van een plezierige vereniging, waar iedereen graag komt, hoog houden en verder uitbouwen!

Avanti tenue
Voor de zomervakantie berichtte ik over een nieuw – eigen – clubtenue voor Avanti. Dat tenue gaat er komen, alleen bleek het toch wat ingewikkelder om dit in de vakantieperiode en voor het nieuwe seizoen voor elkaar te krijgen. In de loop van september zullen we je berichten over de stand van zaken.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail