De nieuwe Europese wet op de persoonsgegevens geeft aan dat het bestuur toestemming moet hebben van al onze leden om hun persoonsgegevens door te geven aan de NTTB. Dit hebben wij in de nieuwsbrief van 24 mei reeds aangegeven. Onderstaand een nadere toelichting.

Er verandert niets in vergelijking met voorgaande jaren, behalve dat wij duidelijker (moeten) zijn over het doorgeven van de gegevens aan de NTTB. Bij het opgeven voor de teams voor de najaarscompetitie (begin juni) moeten wij bevestigen dat onze leden akkoord zijn.

Wij geven aan de NTTB de volgende persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon) door:

  • naam, voorletters en voornaam
  • adres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • datum aanvang/einde lidmaatschap

De NTTB voegt daar een bondsnummer en rating aan toe. En voor de competitiespelers geven wij ook het teamnummer door. Deze gegevens heeft de NTTB nodig om de competitie te kunnen organiseren en (voor alle leden) omdat statutair alle leden van Avanti ook lid zijn van de NTTB.

Daarnaast publiceert de NTTB uitslagen en ranglijsten en worden in de TT-app namen, teamnummers, uitslagen, ratings en onderlinge resultaten getoond. De TT-app is alleen te gebruiken met een bondsnummer door leden van de NTTB. Het uploaden van het wedstrijdformulier is niet meer mogelijk omdat daar handtekeningen van de aanvoerders op staan.

Akkoord met het doorgeven van deze gegevens aan de NTTB

Geen actie nodig

Niet akkoord met het doorgeven van deze gegevens aan de NTTB

De NTTB vraagt expliciet aan Avanti of onze competitiespelers akkoord zijn met het doorgeven van de genoemde gegevens en het gebruik hiervan zoals aangegeven. Competitiespelers die niet akkoord zijn kunnen géén competitie (meer) spelen. Geef het in dit geval schriftelijk door aan bestuur@ttvavanti.nl.