RESULTATEN STEMMEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

In de bestuursvergadering van 17 december 2020 is de procedure van de Algemene Ledenvergadering besproken en is de balans opgemaakt. Totaal 19 stemgerechtigde leden hebben vooraf hun stem uitgebracht.

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, het bestuur is decharge verleend over het boekjaar 2019.

Bestuursverkiezingen : Van de mogelijkheid om (tegen)kandidaten te stellen is geen gebruik gemaakt.

Voor de periode van 1 jaar zijn Theo Punter in de functie van penningmeester, Annelies Snabel in de functie van secretaris en Vincent Swart als bestuurslid Activiteiten herkozen.

Roland Pijl is voor de periode van 2 jaar in de functie van voorzitter gekozen en Wouter Pouw is voor de periode van 2 jaar gekozen als bestuurslid voor Werving (onderdeel Technische Zaken). Vincent Swart is bestuurlijk verantwoordelijk voor de overige taken binnen Technische Zaken.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail