Avanti energieneutraal? (1) – 3 december 2015

In Parijs praten deze dagen bijna 40.000 ambtenaren, begeleiders, leden van actiegroepen en journalisten uit 190 landen over het klimaat. Naar verwachting zullen alle betrokken landen aan het eind van de conferentie een document tekenen met een hoge symboolwaarde over het beperken van de CO2 uitstoot. Klimaatbeheersing kun je echter niet vanuit Parijs opleggen. Het moet komen van de basis: provincies, steden, dorpen, ondernemers, verenigingen etc.

Avanti draagt graag haar steentje bij aan een beter klimaat. Niet alleen omdat we zuinig moeten zijn op de aarde voor generaties die na ons komen, maar ook uit welbegrepen eigen belang. De jaarlijkse energielasten bedragen een aanzienlijk deel van onze begroting. Deze lasten kunnen we fors terugbrengen door enerzijds te investeren in energiebesparende maatregelen en anderzijds door het zelf opwekken van stroom middels zonnepanelen. De afgelopen zomer hebben we ons clubgebouw bouwkundig laten inspecteren en advies gevraagd over de besparingsopties. Met deze kennis heeft een werkgroep bestaande uit 5 leden offertes bij bedrijven opgevraagd. Vorige week hebben we onze eigen klimaattop gehouden en de haalbaarheid van de mogelijke opties besproken.

Het is niet helemaal toevallig dat we nu met dit onderwerp bezig zijn. Op 4 januari 9.00 uur gaat de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ van start. Het ministerie van EZ draagt 30% van de aanschafkosten van energiebesparende investeringen (excl. arbeidskosten) van sportverenigingen. Dat is mooi meegenomen, want het verlaagt de terugverdientijd van maatregelen aanzienlijk. Het subsidiepotje is niet zo groot: 6 miljoen per jaar. We willen niet achter het net vissen en benutten de maand december om tijdig een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Wordt vervolgd!

Nico Stolwijk
voorzitter@ttvavanti.nl

NB: vanaf volgende week meer nieuws over het nieuwe tenue van Avanti!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail