Rabobank Clubsupport

---

BESTE TTV AVANTI LID, 

Het is Dinsdag 20 October en sinds onze laatste Corona nieuwsbrief is er al weer veel gebeurd. In Juni kwam het verheugende nieuws dat onze sportzaal weer open kon gaan en ondanks het mooie weer, werd er goed gebruik van gemaakt. Lekker trainen voor de nieuwe competitie en die ging ook van start ... maar zoals we allemaal weten werd deze, nog niet eens halverwege, alweer stilgelegd. 

We kunnen gelukkig nog steeds trainen en ook onderling een partijtje spelen. Neem even de tijd om de vernieuwde regels in deze nieuwsbrief door te lezen en volg ze alsjeblieft nauwgezet. Samen hopen we het virus buiten de deur te houden. 

---

Financieel support

TTV Avanti is een financieel gezonde sportvereniging, maar eerlijk is eerlijk een jaar zoals 2020 moet niet te vaak gebeuren. Het moge duidelijk zijn dat we de begroting van dit jaar niet zullen realiseren en jammer genoeg gaat dat ten koste van een aantal investeringen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe tafeltennistafels. 

Momenteel is eigenlijk alleen het oudpapier een vaste bron van inkomsten - en daarvoor een woord van dank aan alle vrijwilligers die iedere maand weer klaar staan om het oud papier op te halen. Grote Klasse!! 

Verder zijn er ook Corona subsidie aanvragen ingediend en daarvan is in ieder geval eentje al goedgekeurd. Ook doen we weer mee aan de Rabo Clubsupport en de Grote Clubloterij.  Ben je lid van de Rabobank Groene Hart Noord - breng dan een stem uit op TTV Avanti ... en zegt het voort!! 

---

Contributie en Ledenadministratie

Aan de leden die hun contributie nog niet hebben betaald, het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Vergeet niet aanmeldingen en opzeggingen lidmaatschap, adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer of email adres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@ttvavanti.nl of telefonisch via 06-12167314 (secretaris).

---

Interne Jeugdcompetitie

Nu door de aangescherpte corona-maatregelen de NTTB-competitie is stilgelegd, heeft de jeugdcommissie besloten een interne competitie op te zetten voor de jeugd als alternatief voor de NTTB-competitie. 

 

Zaterdag 24 oktober a.s. om 14.00 uur gaat het van start, uiteraard geheeld volgens de Corona richtlijnen. 

---

Aangescherpte Corona maatregelen

Per 14 oktober 2020 zijn de corona-maatregelen wederom aangescherpt in elk geval voor 4 weken, maar mogelijk ook voor langere tijd. 

In het kort:

• De competitie (zowel junioren al senioren) is stilgelegd.

• Er mogen door spelers vanaf 18 jaar geen wedstrijden gespeeld worden.

• Trainen mag wel, in groepjes van 4 op 2 tafels.

• Zo’n groepje mag alleen onderling wisselen, dus niet met andere groepjes.

• De kleedkamers zijn gesloten.

• Er mogen geen zelf meegebrachte alcoholische dranken genuttigd worden in het clubgebouw.

• Publiek is niet toegestaan.

• Na de training moet men z.s.m. het gebouw verlaten.

Het TTV Avanti corona-protocol per 14-10-2020 is te downloaden via de website.

Voor alle duidelijk hier nog eens de basisregels:

• Voorop staat: Gebruik je gezonde verstand.

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Schud geen handen, vermijd aanraken van je gezicht.

• Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.

• Houd 1,5 m afstand (personen vanaf 18 jaar).

• Was bij aankomst en weggaan bij Avanti je handen met water en zeep of desinfecteer ze.

• Houd je aan de looproute. De nooduitgang aan de zuidkant is de uitgang.

• Noteer datum, naam + tijd op de registratieformulieren bij de ingang van de zaal.

• Niet Avanti-leden dienen hun contactgegevens in te vullen op een apart formulier.

• Per training is er een box met tafeltennisballen (in de berging).

• Niet zingen of schreeuwen in groepsverband.

• Gebruik je eigen spullen, zoals batje, handdoek, bidon etc.

• De zaal zoveel mogelijk luchten, in ieder geval tussen 2 trainingen (minstens 10 minuten).

Onze Corona-coördinator is Annelies Snabel, secretaris van Avanti, te bereiken via tel. 06-12167314 of per mail: secretaris@ttvavanti.nl

En voor de zekerheid, wanneer een sporter positief getest is op Corona, s.v.p. dit melden aan onze corona-coördinator (Annelies Snabel, email: secretaris@ttvavanti.nl of tel. 06-12167314). Zij bekijkt o.b.v. de registratie-informatie of er andere sporters geïnformeerd moeten worden.

---
---