Nieuws van het Bestuur - Betreffende het Corona virus #5

---

Zaterdag 6 juni, er gloort een helder wit tafeltennis balletje aan het eind van de tunnel. Er was afgelopen week goed nieuws voor alle binnensporten en dus ook voor de tafeltennissport. Onder voorbehoud van een positief verloop van de Corona pandemie in Nederland, mag onze accommodatie per 1 juli haar deuren weer openen. Weliswaar met inachtneming van strikte veiligheidsmaatregelen maar toch erg goed nieuws. Op de persconferentie van het kabinet, d.d. 23 Juni, wordt duidelijk of de datum van 1 juli definitief is.

We denken aan het gefaseerd opstarten van de vereniging; in eerste instantie waarschijnlijk met het starten van trainingen voor de jeugd en de mogelijkheid voor leden om vastgestelde speeltijden te reserveren.

Om de te nemen maatregelen t.b.v. het weer in gebruik nemen van de accommodatie te bespreken, op papier te zetten en te organiseren zoeken wij nog enige vrijwilligers voor een tijdelijke Corona-commissie, die hiermee zo spoedig mogelijk zal starten.

Je kan je aanmelden via dit email adres: bestuur@ttvavanti.nl. 

---

Voorbereiding

Om onze accommodatie per 1 juli weer open te stellen, moet er het nodige worden voorbereid en daar wordt op landelijk niveau inmiddels het nodige voorbereid. In hoofdlijnen zien dat er als volgt uit:

1. Het NOC*NSF bereidt een Algemeen Binnensportprotocol voor. 

2. Op basis hiervan maakt de NTTB een Algemeen Tafeltennisprotocol.

3. Aanvullend op dit Algemene Tafeltennisprotocol dient TTV Avanti een Club protocol op te stellen.

4. Dit Club protocol dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Gemeente Alphen a/d Rijn. 

Het clubprotocol bevat dan uiteindelijk de voorschriften, richtlijnen en speel-regels waarmee wij als vereniging en als leden zorgdragen dat er in het kader van de Corona problematiek verantwoord kan worden gesport.

Zoals je begrijpt moet er best het nodige worden voorbereid en ook voor, tijdens en na het sporten wordt er het nodige gevraagd van ons allen. Daarom nogmaals ... help mee en meldt je aan voor de tijdelijk Corona commissie. 

---

Contributie

Door de coronacrisis is het de deze periode erg stil bij Avanti, we kunnen niet spelen en zoals nu bekend is, duurt dat in ieder geval tot 1 juli a.s.

Financieel gezien is het voor Avanti ook een lastige tijd, de vaste lasten lopen door, er zijn geen barinkomsten en ook de plantenverkoop kon niet doorgaan.

Volgende week willen we starten met het versturen van de contributiebrieven voor dit jaar.

Omdat er nog geen Algemene Ledenvergadering gehouden kan worden, zal het contributiebedrag hetzelfde zijn als in 2019.

We waarderen het zeer als u uw contributie tijdig wilt betalen!

---

Ledenadministratie

Geef s.v.p. aanmeldingen en opzeggingen lidmaatschap, adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer of emailadres altijd zo spoedig mogelijk door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@ttvavanti.nl of telefonisch via 06-12167314 (secretaris).

---