Nieuwsbrief 30 maart 2017

---
Vrij spelen!

Aanstaande zaterdag: judgment day: aanhaken of afhaken!

Aanstaande zaterdag zal het zinderen in de SafeCon Arena. Alle 4 de landelijke teams krijgen te maken met een tegenstander om U tegen te zeggen. Toch zullen onze teams vol vertrouwen de strijd aangaan om mee te kunnen blijven doen om de hoofdprijzen.

Het programma is als volgt:

Dames 1 - Treffers 1
Heren 1 - Scyedam 1
Heren 2 - Taverbo 1
Heren 3 - Renata 1

Dames 1 en Heren 1 treffen beide de huidige nummer 1 in de stand. De Azurri staan gezamelijk op plaats 3 in de stand en moeten dus stunten. Dames 1 is in prima vorm en Heren 1 lijkt voor het eerst dit seizoen in volle oorlogssterkte aan te treden.

Niet minder spannend is het op de tafels ernaast. Heren 2 staat momenteel knap aan kop in de stand maar opponent Taverbo was eerder dit seizoen een taaie klant. Heren 3 tenslotte speelt de kampioenswedstrijd. Renata staat 2e in de stand krap achter onze boys.

Zaterdag is steun nodig voor onze gladiatoren. Zorg dat je erbij bent vanaf 15:00 uur. Tot dan!!!

Na afloop wordt er gezorgd voor een heerlijk hapje eten en voor de liefhebbers het het aansluitend kaarten! Nog een reden om naar de safeCon Arena te komen.

Heb je zaterdagmorgen niets te doen? Kom dan eens naar onze 4 jeugdteams te kijken. Vanaf half 11 spelen spelen zij allemaal thuis.

 

 

---
Topwedstrijden voor Heren 1 en Dames 1

Veranderingen in het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 27 maart zijn Steffen Greup (bestuurslid Sport) en Rens Jacobs (penningmeester) teruggetreden. Steffen heeft enorme verdiensten voor de club. Gedurende 7 jaar is hij het kloppend tafeltennishart van Avanti geweest. Onder zijn leiding heeft een hele generatie tafeltennis geleerd en was hij een stimulans voor velen. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger enorm veel gedaan op tal van terreinen (website, App, digitalisering, bardiensten etc). Tevens is hij al die tijd een gewaardeerd kopman van Heren 1. Voorzitter Nico Stolwijk vatte de verdiensten van Steffen voor de club samen met de woorden dat die verdiensten moeilijk te overschatten zijn. Avanti is Steffen heel veel dank verschuldigd. Steffen is hard bezig met het afronden van zijn universitaire studie en zal als zijn toekomstige werkkring het toestaat training blijven geven.

Ook Rens Jacobs trad na 3 jaren penningmeesterschap terug. De voorzitter roemde Rens voor zijn inzet, zuinigheid (wat geen slechte eigenschap is voor een penningmeester...) en zijn nuchtere blik. Tekenend voor Rens vond de voorzitter ook dat het eigenlijk niet de voorkeur had van Rens om penningmeester te worden, maar dat hij toch heeft toegestemd omdat hier binnen het bestuur een grote behoefte aan bestond.

Gelukkig zijn er ook vervangers voor de vertrekkende bestuursleden gevonden. Eerste teamspeler Simon Goessens neemt de plaats in van Steffen Greup. Theo Punter volgt Rens Jacobs op als penningmeester. Wij wensen Simon en Theo heel veel succes! 

---
Lougie's Eetcafe

Algemene Ledenvergadering vervolg

Nog meer nieuwtjes uit de Algemene Ledenvergadering. Met 27 leden was er een redelijke opkomst. De vergadering verliep bovendien in een prettige sfeer. De jaarrekening en jaarverslag 2016 werden goedgekeurd en er werd een sluitende begroting voor 2017 gepresenteerd. Absolute prioriteit krijgt komende jaren de uitvoering van het wervingsplan en jeugdplan. Verder werd er besloten om de problemen bij de bezetting van de bar op te gaan lossen door het aantrekken van een betaalde kracht, zowel op de vrijdagavond als de zaterdagmiddag/avond. Tonny Langeveld werd in het zonnetje gezet bij haar afscheid als wedstrijdsecretaris van de jeugd. Verder was er de wens vanuit de vergadering om te kijken naar de kwaliteit van de koffie en ook het biermerk zal tegen het licht worden gehouden.

2016 Was een goed jaar voor Avanti met een geweldig jubileumfeest als een van de hoogtepunten. Het bestuur kijkt positief naar de toekomst. Voorwaarde is wel dat ieder lid bereid is (en blijft) zijn steentje bij te dragen aan de club. Zonder vrijwilligers geen (fijne) vereniging!

 

---

Aanstaande zondag: 3e ronde duocompetitie voor basisscholen, maar ook vrij spelen voor iedereen!

Tijdstip: Van 14.00 - 15.30 uur. Kom je ook?


---
---