Tomas Rejda aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon

Tijdens de ALV van 26 maart maakte het bestuur bekend dat Tomas Rejda is aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging. Avanti onderschrijft de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF omtrent seksuele intimidatie. Het bestuur gaat daarnaast van alle trainers (18+) verlangen dat zij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  overleggen. Alle bestuursleden zijn zelf ook in het bezit van een VOG.

Het bestuur neemt seksuele intimidatie in de sport serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Als vanzelf conformeert TTV Avanti zich ook aan deze regels. De gedragsregels zijn te vinden op http://www.ttvavanti.nl/seksuele-intimidatie/

Tomas Rejda is de vertrouwens(contact)persoon (VCP) van Avanti. Hij is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen.

Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie. De VCP wordt geacht te handelen volgens een vast protocol. Het is niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur. Dit gaat via een rapportage-systeem waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en dus niet door andere partijen zijn terug te leiden tot een persoon. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld. Onderstaand introduceert Tomas zich kort.

“Naast dat ik tafeltenniser ben sinds 1976, werk ik in het dagelijks leven als arts in de bedrijfsgeneeskunde voor diverse organisaties in het land, onder andere een internationale scholengemeenschap en een landelijk softwarebedrijf en doe ik onderzoek naar herstel bij kankerpatienten.Ook ben ik sinds 10 jaar ambassadeur voor een stichting die zich inzet voor sporten met kanker. In mijn werk ben ik in de afgelopen jaren reglematig aangewezen geweest in organisaties als vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten en andere zaken die werknemers niet openlijk durven aan te kaarten bij hun management. Ik ben gewend aan vertrouwelijkheid vanuit mijn beroepsgeheim en toch daarbinnen een zorgvuldig advies hoe de klacht verder gebracht kan worden en de klager zich gehoord voelt en goed advies krijgt over welke opties verder nog mogelijk zijn . Als vertrouwenspersoon voer ik zelf geen procedures  rondom klachten maar zorg wel voor anonieme signalering naar het bestuur. Ik ben bereikbaar via tomas.rejda@gmail.com

Johan Langelaar treedt als vervanger op indien Tomas voor langere periode niet beschikbaar is of om andere reden niet kan optreden. Johan is met deze rol bekend als predikant en geestelijk verzorgende in de GGZ waar hij eerder heeft gewerkt.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Attachment

image1 tomas 3 IMG_0025 Tomas 2